مردی که 133 روز در اقیانوس اطلس سرگردان بود- ویدئو

در 23 نوامبر 1942، کشتی بریتانیایی SS Benlomond با 55 سرنشین  توسط یک اژدر  آلمانی در هم شکسته شد. یک دریانورد چینی به نام پون لیم Poon Lim هم در همان کشتی بود. پس از حمله ، همه سرنشینان کشتی به غیر از پون لیم کشته شدند.

 پون لیم فقط توانست یک جلیقه نجات به تن کند و به آب بپرد.  به مدت دو ساعت در آب شناور بود تا اینکه توانست خودش را به یک قایق نجات چوبی که از کشتی بیرون افتاده بود برساند. در قایق نجات مقداری آب و غذا وجود داشت. اما وقتی آنها تمام شدند پون لیم  با صید ماهی رفع گرسنگی می کرد و با شکار پرندگانی که مدام بالای سرش برای خوردن پس مانده های ماهی ها می چرخیدند و نوشیدن خون آنها تشنگی اش را برطرف می کرد.

پون لیم 133 روز را این گونه سپری کرد تا اینکه سه ماهیگیر او را دیدند و نجاتش دادند. بعد از نجات، یک ماه را در بیمارستانی در برزیل بستری بود. بعد به انگلیس بازگردانده شد و سرانجام به بروکلین در آمریکا رفت و تا زمان مرگش در سن 72 سالگی در همانجا زندگی کرد.

پایان