اولین پزشک متخصص زنان در جهان- ویدئو

سیصد سال قبل از میلاد در یونان باستان خانمی به نام آگنودیس که به شدت علاقمند پزشک شدن بود اما پزشک شدن برای زنان کاملا ممنوع بود.

آگنودیس موهایش را کوتاه کرد، لباس مردانه پوشید و در دانشکده پزشکی اسکندریه ثبت نام کرد. توانست به عنوان یک مرد ، دانشگاه را به پایان رساند. همه زنان وقتی بیمار می شدند نزد آگنودیس می رفتند. پزشکان مرد حسادت کردند و آگنودیس را که فکر می کردند مرد است متهم کردند که بیماران زن را اغوا می کند.از او شکایت کردند.

آگنودیس در دادگاه لباسهایش را درآورد تا ثابت کند که یک زن است. اما دادگاه او را به اعدام محکوم کرد چون تحصیل پزشکی برای زنان ممنوع بود.

زنان بویژه زنان قضات، به حکم دادگاه اعتراض کردند. قضات به اجبار ، حکم اعدام آگنودیس را لغو کردند و از آن به بعد به زنان اجازه طبابت داده شد مشروط بر اینکه فقط زنان را مداوا کنند. و اینگونه شد که نام آگنودیس به عنوان اولین پزشک و متخصص زنان در تاریخ به ثبت رسید.