حتی پس از مرگ هم صداها را می شنویم- ویدئو

در کل این را پذیرفته ایم که قبل از مرگ ، حواس شخص به تدریج از کار می افتد و او دیگر به آنچه که در اطرافش می گذرد آگاه نیست.

اما اخیرا یک گروه از متخصصان مغز و اعصاب از دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا به این نتیجه رسیدند که افراد در حال مرگ نه تنها تا آخرین نفس بلکه تا مدتی پس از مرگ هم شنوایی خودشان را از دست نمی دهند.

دانشمندان دریافتند که وقتی کسی می میرد می تواند چند ثانیه و حتی چند دقیقه ، صداها را بشنود. یکی از دانشمندانی که این تحقیق را به انجام رسانده ، توصیه می کند که بستگان و دوستان شخص فوت شده تا دقایقی بعد از مرگش، حرفتان را بزنید و حتی خداحافظی کنند.

همین دانشمندان در تحقیقات بعدی خود می خواهند بدانند که افرادی که تازه می میرند برای دقایقی هم که شده، آیا لمس شدن را هم احساس می کنند یا خیر؟