چهره بازسازی شده فرعون مصر رامسس دوم-ویدئو

این جسد مومیایی شده یکی از فراعنه مصر باستان است. فرعونرامسس دوم که از سال 1279 تا 1213 قبل از میلاد یعنی 66 سال در مصر باستان حکمروایی کرد.

با دیدن این مومیایی ، همه کنجکاو می شویم که این فرعون در زمان حیات ، یعنی 3500 سال قبل، چه قیافه ای داشته است. دانشمندان با کمک توموگرافی کامپیوتری و سی تی اسکن توانستند چهره واقعی او را بازسازی کنند.

رامسس دوم ، فرعون مصر باستان ، وقتی زنده بوده چنین چهره ای داشته است. 

ویدئو را ببینید.