جسد مومیایی ۵۰۰ ساله یک خانم پانزده ساله-ویدئو

ظاهرا خانمی است که در بیمارستان تخت مداواست اما اینطور نیست. این جسد مومیایی شده یک دختر خانم پانزده ساله است که در زمان امپراتوری اینکاها زندگی می کرده و به عنوان پیشکش برای خدایان، قربانی شده است.

جسد مومیایی شده این دختر در سال 1999 در نزدیکی قله آتشفشانی Llullaillaco در شمال غربی آرژانتین پیدا شد. یک کشف فوق العاده برای دانشمندان است چون جسد کاملا سالم مانده و حتی خون و اندام های داخلی اش هم به خوبی حفظ شده اند.

محل پیدا شدن جسد در ارتفاع شش هزار متری از سطح دریا با آب و هوای سرد و خشک پیدا شده و همین شرایط آب و هوایی باعث شده تا جسد مثل یک مومیایی ، پانصد سال ، سالم بماند.