تابلویی با داستان غم انگیز - ویدئو

این تابلوی نقاشی از زن جوانی که به  پدرش شیر می دهد به قیمت 30 میلیون یورو فروخته شد. این تابلوی نقاشی شاید از نظر اخلاقی نادرست به نظر برسد، اما داستانی که در پس آن وجود دارد واقعی و تاریخی است.

یک مرد فقیر به دلیل دزدیدن یک قرص نان در زمان سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه به «مرگ از گرسنگی» محکوم شد. این زن تنها دختر او و تنها ملاقات کننده او در سلول زندان  بود. به او اجازه داده شده بود که هر روز یک بار پدرش را ملاقات کند، اما قبل از ملاقات او را بازرسی بدنی می کردند تا خوراکی یا دارو به همراه نداشته باشد..

گمان بر این بود که پیرمرد در عرض چند روز بر اثر گرسنگی و تشنگی بمیرد اما با گذشت 4 ماه، پیرمرد همچنان زنده ماند و حتی وزنش هم تغییری نکرد، مقامات زندان که بسیار متعجب بودند تصمیم گرفتند تا او را مخفیانه تحت نظر بگیرند و در کمال حیرت متوجه شدند که دختر از پستان خودش شیر می دهد و پدرش را تغذیه می کند. این جریان به قضات اطلاع داده شد و قضات که به مهر و محبت زن نسبت به پدرش پی بردند، جرم پدر را بخشیده و او را آزاد کردند.