مخترع ساکسیفون و بلاهایی که سرش آمد-ویدئو

آدولف ساکس Adolphe Sax در اوایل قرن نوزدهم در بلژیک به دنیا آمد.

در دو سالگی از پنجره یک ساختمان دو طبقه سقوط کرد و جمجمه اش شکست.

در شش سالگی, ندانسه اسید خورد.

در نه سالگی روی اجاقی افتاد که در حال سوختن بود.

در یازده سالگی سرخک گرفت و نه روز به کما رفت.

در 14 سالگی در حادثه درشکه, دستش شکست.

در نوزده سالگی یک آجر روی سرش افتاد و سرش شکست.

گفته می شود که به طور اتفاقی یک سوزن را هم قورت داده است.

در سن بیست و سه سالگی در اثر نوشیدن شراب آلوده, به شدت مسموم شد و نزدیک بود بمیرد.

و با این همه حادثه اما در سن 29 سالگی این آقای آدولف ساکس, ساکسیفون را اختراع کرد.