کلئوپاترا چندان زیبا نبود اما اهل علم بوده - ویدئو

کلئوپاترا ملکه مصر , به نه زبان صحبت می کرد. برای همین هم می توانست کتابهای دوران خودش به آن زبان ها را مطالعه بکند.  یونانی, زبان اشکانیان, عبری و عربی از جمله زبانهایی بود که می دانست. کلئوپاترا دوست داشت تمام علوم دوران خودش را یاد بگیرد و به همین دلیل هم, با مطالعه کتابهای مختلف,  در رشته های جغرافیا, تاریخ, نجوم, سیاست بین الملل, ریاضیات, کیمیاگری, پزشکی, جانورشناسی, اقتصاد و دیگر رشته ها اطلاعات زیادی کسب کرده بود.

کلئوپاترا زمان زیادی را در نوعی آزمایشگاه باستانی سپری کرد. درباره گیاهان دارویی و آرایشی کتابهایی هم نوشته اما همه آنها در آتش سوزی کتابخانه بزرگ اسکندریه در سال 391 میلادی از بین رفت. کلئوپاترا به زیبایی معروف نبود اما با توانایی های علمی و هوشی خودش در کنار ثروت و قدرتش توانسته بود افرادی مثل سزار را مجذوب خود کند. کلئوپاترا ملکه مصر در 17 سالگی بر تخت سلطنت نشت و در سن 39 سالگی درگذشت.