ماجرای دو برادر زال و قهرمانی مادر

این دو برادر سیاه پوست به نام های جورج و ویلی میوز ، در سالهای 1890 در ایالت ویرجینیای آمریکا به دنیا آمدند. مادرزادی به بیماری زالی مبتلا بودند. نوعی بیماری که تمام موهای بدن آنها بی رنگ یا سفید است.


در نه سالگی وقتی مشغول کار در مزرعه توتون بودند یک صاحب سیرک به نام جیمز کندی شلتون آنها را دید. تکه ای شکلات به این دو برادر داد و بعد هم آنها را دزدید و برد. آنها را به عنوان حلقه گمشده بین انسان و میمون معرفی می کرد. همچنین آنها را به عنوان آدم های کله گوسفندی و سفیرانی از مریخ به نمایش می گذاشت. جورج و ویلی خیلی معروف شدند.


صاحب سیرک پول زیادی به جیب زد. اما هیچ پولی به خود این دو برادر داده نمی شد. 28 سال به این منوال گذشت. تا این که گروه نمایش به شهر روانوک که زادگاه این دو برادر بود رفت.  یک زن مسن خودش را به صف اول جمعیت رساند. این زن مادر جورج و ویلی بود. او فرزندانش را شناخت .به دادگاه مراجعه کرد و علاوه بر گرفتن فرزندانش ، پول نسبت زیادی هم بعنوان غرامت از سیرک دریافت کرد.