کشیش با حشره کش معجزه می کند!

در آفریقای جنوبی کشیش های عجیب غریب زیادند. یک کشیش در این کشور به نام حضرت بانگانی ماسکو به پیروان بیمار خودش ، روغن موتور می دهد تا بخورند.


همه می دانیم که بسیار سمی است. اما این حضرت ماسکو در دفاع از این عمل خودش گفته که روی هر چیزی که دعا بخواند و فوت کند سم آن از بین می رود. می گوید هدف او، شفا  و نمایش قدرت خداوند است.


شاید عجیب تر از حضرت ماسکو، حضرت لتبو رابالاگو هست که به سر و صورت پیروان خودش اسپری حشره کش می زند. بسیار سمی است اما این کشیش می گوید که قدرت کنترل شیطان را دارد و به آن دستور می دهد تا وارد بدن فرد بشود ، بعد به شیطان می گوید که تمامی بیماری های شخص را از بین ببرد تا سالم بشود. بعد هم برای بیرون راندن شیطان از بدن ، اسپری حشره کش را روی صورت آن شخص می پاشد. به گفته او، این دستور خداست و معترضان کسانی هستند که قدرت خدا را درک نمی کنند.


راستی ، کشیش لسیگو دانیل هم به پیروان خودش توصیه کرده که برای نزدیکی به خدا، علف بخورید!!!