بازار داماد در هند – بازاری که دختران ، شوهر می خرند

در منطقه مادوبانی ایالت بیهار هندوستان یک بازار سنتی هست به نام ساباگاچی .


مردانی که خواهان ازدواج هستند از دور و نزدیک به این بازار نه روزه می آیند و منتظر خریدار می شوند. دخترانی که شوهر مناسب خود را پیدا نکرده اند به همراه بزرگتر خود که معمولا والدین آنها هستند، مردان را دید می زنند.


وقتی یک مرد را انتخاب کردند سراغ او می روند و یک شال قرمز به گردنش می اندازند. حالا نوبت چانه زنی برای جهیزیه است. قیمت دامادها بر اساس توانایی آنها ازجمله مدرک تحصیلی و سابقه خانوادگی آنها تعیین می شود.


قیمت دامادها از 500 دلار تا چند هزار دلار متفاوت است. مهندس ها، پزشک ها و کارمندان دولت گرانترین دامادها هستند. این قیمت را هم والدین دختر، موقع عروسی بعنوان جهیزیه به داماد و خانواده اش می دهند.


گفته می شود که این بازار رونق گذشته را ندارد چون سایت های اینترنتی همسریابی شایع تر شده است. حالا اگر چنین بازاری در کشور ما هم می بود می رفتید به این بازار؟؟؟