مردی که خانواده اش را به بهشت فرستاد

آقای آمریکایی به نام جان لیست, کارمند بانک بود. مردی با خدا که به ایمان و آخرت اعتقاد قوی داشت. تا اینکه جان لیست در سال ۱۹۷۱ از کار اخراج و بیکار شد. حقیقت را از خانواده اش پنهان کرد.


سعی کرد شغل دیگری پیدا کند اما موفق نشد. همسر , مادر و یک دختر و یک پسرش را با شلیک گلوله کشت. بعد برای خودش ساندویچ درست کرد. رفت بانک و تمام حساب های بانکی اش را خالی کرد و بست.


بعدش هم به تماشای بازی فوتبال پسرش در دبیرستان رفت و او را تشویق کرد. بعد از پایان بازی , پسرش را به خانه رساند و با شلیک یک گلوله به سینه اش , او را هم به قتل رساند. شب را در همان خانه خوابید و صبح زود هم خانه را ترک کرد. به کلرادو رفت.


اسم خودش را تغییر داد و حتی دوباره ازدواج کرد و مشغول زندگی عادی خودش بود تا اینکه 18 سال بعد , شناسایی و دستگیر شد.


آقای جان لیست در دادگاه گفت که بدون پول , خانواده اش از خدا دور می شدند و شانس وارد شدن به بهشت را از دست می دادند. برای همین هم تصمیم گرفت آنها را  که آن موقع دلشان با خدا بود به قتل برساند تا وارد بهشت شوند.