در اینجا عروس اگر گریه نکند کتک می خورد

در میان اقوام مختلف رسم است که وقتی دختر عروس می شود موقع ترک خانه پدری ، کمی گریه می کند. اما در چین ، در میان قوم توجیا Tujia، گریه دختر ، از یک ماه قبل از تاریخ عروسی شروع می شود.


عروس خانم سی روز مانده به عروسی ، هر شب به مدت یک ساعت گریه می کند. از شب دهم به بعد مادرش و از شب بیستم تا روز عروسی هم، خواهران، خاله ها و عمه ها به عروس خانم ملحق می شوند و همه با هم به مدت یک ساعت گریه می کنند.


شب قبل از عروسی هم، تا صبح آواز غم انگیز می خوانند و عروس باید ده بار گریه کند. گریه باید با صدای بلند و جان سوز باشد. اگر دختر گریه اش نگیرد مادرش او را می زند تا گریه کند.


مردمان قوم توجیا در چین معتقدند که عروس تا روز عروسی باید همه ناراحتی های عمرش را تمام کند تا بقیه عمرش را در آرامش و شادی سپری کند. و کلام آخر اینکه عروس خانم به کسی که او را به داماد معرفی کرده هم شدیدا فحش می دهد و معتقدند که عروس خانم اینطوری خشم خودش را خالی می کند تا بعد از عروسی ، خشمی در او وجود نداشته باشد.