مرگ آخرین بازماندگان کشتی تایتانیک

می دانید که کشتی تایتانیک در سال 1912 یعنی صد سال پیش غرق شد. این دو برادر فرانسوی به نام های میشل مارسل  ناوراتیل و ادموند ناوراتیل به همراه پدر و مادرشان از جمله مسافران کشتی تایتانیک بودند. آن موقع، میشل مارسل چهارساله بود و ادموند دو ساله بود.وقتی تایتانیک در حال غرق شدن بود پدرشان آنها را در یکی از قایق های نجات گذاشت و به عنوان آخرین حرفش رو به پسر بزرگش ادموند کرد و گفت:« پسرم، وقتی مادرت آمد دنبالت ، که حتما میاد، بهش بگو من او را خیلی دوست داشتم و دارم».


میشل مارسل و ادموند تنها کودکانی بودند که بدون والدین یا هیچ سرپرستی نجات پیدا کرده بودند. پدرشان در این فاجعه جان خودش را از دست داد. ادموند در سال 1953 از دنیا رفت و اما میشل مارسل در سال 2001 در سن 92 سالگی از دنیا رفت. او در واقع آخرین مسافر مرد کشتی تایتانیک بود که تا قرن بیست و یکم زنده بود.


اما آخرین بازمانده زن در حادثه کشتی تایتانیک چه کسی بود؟  این هم عکس خانم میلوینا دین است که وقتی سوار کشتی تایتانیک شد دو ماهه بود. او هم از آن حادثه جان سالم به در برد و در سال 2009 در سن 97 سالگی به عنوان آخرین بازمانده مونث کشتی تایتانیک از دنیا رفت.