راز زیبایی زنان ثروتمند عصر باستان

به نظر شما سه ، چهار هزار سال قبل، زنان ثروتمندان و حاکمان چطور به خودشان می رسیدند؟ مثل الآن انواع کرم ها و لوازم بهداشتی و آرایشی وجود نداشته است.

امروزه تقریبا همه در مورد فواید شیر الاغ بر سلامتی و زیبایی اطلاع داریم. ارزان هم نیست چون الاغ ها شیر کمی می دهند. در متون باستان هم در مورد فواید شیر الاغ  نوشته شده است.

 

در آن دوران زنانی مثل کلئوپاترا ملکه مصر به تاثیر شیر الاغ روی پوست اعتقاد داشتند و برای حفظ زیبایی و جوانی شان، مرتبا با شیر الاغ حمام می گرفتند.

بر اساس روایت ها، حوضچه کلئوپاترا هر بار با شیر دوشیده شده از ۷۰۰ الاِغ پر می شد. یا همسر دوم امپراتور نرو در روم باستان، به طور منظم با شیر گرم الاغ حمام می کرد و بعد هم برده ها به بدن او پودر صدف و حلزون می مالیدند که به عنوان یک اسکراپ امروزی عمل می کرد. گفته شده که برای پر کردن حوض او، شیر پانصد الاغ دوشیده می شد.

حمام شیر الاغ امروزه هم لاکچری است. آن طور که در سایت های خبری نوشته شده ، شیر الاغ از لیتری 250 هزار تومان شروع می شود و قیمت خود الاغ هم از  3-4 میلیون تومان.