ضخامت شن و ماسه های بیابان چقدر است؟

تقریبا بیست درصد از سطح کره زمین را صحرا و بیابان تشکیل می دهند که برای زندگی شرایط خوبی ندارند.

به گفته دانشمندان امروزه مساحتی در حدود چهار میلیون و 260 هزار کیلومتر مربع پوشیده از شن و ماسه است. اما اکثر ما نمی دانیم که ضخامت شن و ماسه بیابان ها چقدر است.


بزرگترین بیابان ماسه ای دنیا ، صحرای بزرگ آفریقاست. ضخامت شن و ماسه به طور متوسط ۳ متر و 60 سانتیمتر است. اما تپه های شنی آن تا سیصد متر هم می رسد. در صحرای سیمپسون در استرالیا ، ضخامت لایه شن و ماسه ای به طور متوسط یک متر است. اما تپه های شنی آن تا ۴۰ متر ارتفاع دارد.


صحرای نامیب که یک صحرای ساحلی در جنوب غربی آفریقاست قدیمی ترین صحرا در دنیاست چون 55 میلیون سال قبل تشکیل شده است. ضخامت شن و ماسه در مناطق هموار حدود 30 متر است. اما تپه های ماسه ای آن تا 380 متر ارتفاع دارد.


لازم به ذکر است که بیابانها دائما در حال تغییر مکان هستند مناطق بیابانی امروزی ممکن است  در 12000 سال آینده ، به مناطقی سرسبز تبدیل شوند.