روش موثر پیدا کردن گربه گمشده

ژاپنی‌ها از یک روش ساده برای بازگرداندن گربه گمشده استفاده می‌کنند.

این تکنیک شامل صحبت کردن با گربه‌های ولگردی است که  در اطراف خانه و کوچه دیده می‌شوند.

باید با آن گربه‌های ولگرد، مثل یک انسان صحبت کرد و از آنها در مورد گربه‌ گم شده ‌پرسید، باید آن را توصیف کرد، ظاهرش چگونه است، رنگ موهایش، حتی نام گربه گم شده را باید به آنها گفت و از آنها درخواست کمک کرد. باید از او خواهش کرد که گربه گم شده را جستجو کند، و اگر او را دید پیام شما را برساند که چقدر دوستش دارید و می‌خواهید که به خانه برگردد.

طبق باور ژاپنی‌ها ، گربه‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا به گربه شما کمک کنند به خانه برگردد. بنا به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند، اکثر ژاپنی‌هایی که از این روش استفاده کرده‌اند خیلی زود نتیجه گرفته‌اند.

اگر شما هم گربه‌ای داشتید که گم شده یا خانه را ترک کرده است می‌توانید این روش را امتحان کنید.