تخت پادشاهی توت عنخ آمون: شاهکار هنری مصر باستان

کرسی تخت طلایی توت عنخ آمون (1341-1323 قبل از میلاد) به طرز ماهرانه ای با استفاده از چوب ساخته شده و به طور کامل با طلای خالص پوشانده شده است و در بخش های خاصی نیز از نقره استفاده شده است.


تخت طلایی توت عنخ آمون توسط باستان شناس هاوارد کارتر در سال 1922 در مقبره او کشف شد. این مصنوع گرانبها به طور اختصاصی برای توت عنخ آمون ساخته شده تا در مراسم مهم از آن استفاده کند و این اثر به عنوان شاهکار واقعی هنر مصر باستان در نظر گرفته می شود.

قابل توجه است که در قسمت تکیه‌گاه تخت،  فرعون و همسرش را در محیطی آرام به تصویر می‌کشد که بر زیبایی و عظمت این اثر افزوده است.