درسی از مرسدس ۱۲۳ سال پیش و مرسدس امروز

مرسدس بنز 123 سال پیش را و مرسدس بنز امروز را ببینید. همچنین بیشتر از 200 سال پیش، تکنیک بالا رفتن از نخل را ببینید و تکنیک امروزش را ببینید.

 کسانی که نمی توانند نظر خود را تغییر دهند، نمی توانند چیزی را تغییر دهند. شکست را باید که فراموش کرد. اگر همه چیز آنطور که نسل ما می خواهد، پیش نمی رود، یاد بگیریم قد علم کنیم و سرمان را بالا بگیریم و به تلاش دوباره افتخار کنیم. تلاشِ دوباره و دوباره تا زمانی که بهبودی حاصل شود. نباید اجازه داد فکرِ شکست در مغز ما جا خوش کند.