قبیله ای با پاهای دو انگشتی

در کشور زیمبابوه قبیله‌ای به نام وادوما (Vadoma) وجود دارد که همه افراد آن یک نقص ژنتیکی دارند. هر پای آنها  بجای پنج انگشت، فقط دو انگشت دارد. البته این نقص ژنتیکی تنها در پاها مشاهده می‌شود. بخش‌های دیگر بدن این افراد به طور عمومی بی نقص و سالم هستند.


اگر چه پای شترمرغی آنها از نظر ما یک نقیصه محسوب می شود اما خود این افراد به پاهایشان می بالند. این نقیصه ژنتیکی در واقع برای آنها یک تکامل مفید است و تأثیری مثبت بر روی کیفیت زندگی آنها دارد. آنها با این نوع پایی که دارند به راحتی از درختان بالا می روند و برای پیدا کردن غذا بهره می برند. علاوه بر این، پاهای دو انگشتی، ثبات و تعادل را در زمین ناهموار فراهم می‌کنند و به اعضای قبیله وادوما در فعالیت‌های روزانه‌شان برتری می‌دهند.

افراد قبیله وادوما این نقیصه را نعمتی برای خود می دانند که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. آنها طبق سنتی که دارند با افرادی از قبایل دیگر ازدواج نمی‌کنند.


حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که این نقیصه چطور شکل گرفت و در میان مردمان قبیله عمومیت پیدا کرد؟ در پاسخ می‌توان حدس زد که احتمالاً یکی از اجداد آنها دچار جهش ژنتیکی شده و پاهای شترمرغی پیدا کرده و بعدها این نقیصه به فرزندان او و نسل‌های بعدی منتقل شده است.

سازگاری ژنتیکی قبیله وادوما نمونه قابل توجهی است از این که چگونه طبیعت، از طریق فرآیند تکامل، می‌تواند ویژگی‌های یک عده از انسانها را متناسب با محیط و شیوه زندگی آنها شکل دهد.