تنها ساعت در دنیا که عقربه های آن از راست به چپ می چرخد

ساعت بیش از 6 هزارسال قبل در مصر باستان اختراع شد. ساعت آفتابی. مصر باستان در نیمکره شمالی کره زمین قرار داشت.درست مثل کشور ما ، جایی که سایه از چپ به راست حرکت می کند . بعدها وقتی ساعت های عقربه ای اختراع شدند بنا به همین عادت دیرینه، جهت حرکت عقربه های ساعت هم از چپ به راست تنظیم شد و در همه جای دنیا هم پذیرفته شد.  اما در کشوری مثل بولیوی در نیمکره جنوبی، سایه ها از راست به چپ حرکت می کنند.


این ساعت در سر در ساختمان کنگره ملی بولیوی در شهر لاپاز است. وقتی آقای دیوید چوکوهوآنکا وزیرخارجه وقت بولیوی بود که در سال 2014 در یک کنفرانس گفت : کی گفته که همه ساعت ها باید همیشه در یک جهت بچرخد؟ چرا نمی توانیم خلاقیت به خرج بدهیم؟ و این ساعت ، خلاقیت ایشان بود البته برای اینکه توجه انسانها را به تفاوت های موجود در نیمکره جنوبی جلب کند.

 این ساعت تنها ساعت عقربه ای در دنیاست که عقربه های آن از راست به چپ می چرخند و حتی ترتیب اعداد هم برخلاف همه ساعت های دنیاست.