پرنس رندیان, شخصیت بدون دست و پا اما الهام بخش

آقای پرنس رندیان مردی با استعداد و توانایی های بسیار, اما بدون دست و پا در سال 1871 در بریتانیا به دنیا آمد.


وقتی 18 ساله بود توسط صاحب یک سیرک آمریکایی کشف شد و به آمریکا برده شد. او در نمایش های فرعی سیرک شرکت می کرد.


با آنکه بدون دست و پا به دنیا آمده بود اما به راحتی می توانست روی شکم بخزد و حرکت کند.


رندیان علیرغم محدودیت های جسمانی, شخصی توانمند و با استعداد بود. می توانست بدون کمک گرفتن , توتون را لای کاغذ بپیچد و سیگارش را روشن کند. نقاشی کند و حتی می توانست به زبان های انگلیسی , آلمانی, فرانسوی و هندی صحبت کند.


پرنس رندیان اگرچه در طول زندگی اش به دلیل شرایط جسمانی با موانع و مشکلات زیادی مواجه بود اما توانست بر این مشکلات غلبه کند و زندگی موفقی داشته باشد. رندیان ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد و تا سن 63 سالگی زندگی کرد.